Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
พรชนก พลเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ศิริพร ดีดาร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ศศิธร บัวทอง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
ร้อยโท วสันต์ จันทร์เทศ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
กัญญารัตน์ สิงห์สา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
ปารีญา บุญพรม
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
Responsive image
รชตพร น้อยนิน
เจ้าพนักกงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
สุปราณี หอมหวล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
Responsive image
สิบเอก อำนาจ บุญพรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
ชนิตดา กันล้อม
คนงานทั่วไป
Responsive image
ไพรัช บุญเรียบ
นักการภารโรง
Responsive image
วรรณิษา ยอดพรม
คนงานทั่วไป
Responsive image
สมพร นะจันตะ
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)
Responsive image
ชาญ ก้อนเพชร
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
สมคิด สร้อยมี
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
ว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
สรายุทธ หลวงแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
สมศักดิ์ จันดา
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
ว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th