Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ขอเชิญร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
            องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
                   https://itas.nacc.go.th/go/eit/eheqt0

                            
                        เพราะทุกเสียงของท่าน คือพลังของเรา
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่... (26 พ.ค. 2565)  
คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565 (11 พ.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (11 พ.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (06 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์) (02 พ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไ... (11 เม.ย. 2565)
ผู้รับเบี้ยยังชีพ ย้ายภูมิลำเนา (22 มี.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1/2565 (09 มี.ค. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษ... (31 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราช... (31 ม.ค. 2565)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 (31 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ... (31 ม.ค. 2565)
ผลการลดพลังงานในภาคราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประ... (26 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเช... (18 พ.ย. 2564)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (01 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ... (01 พ.ย. 2564)
ผลการลดพลังงานในภาคราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประ... (27 ต.ค. 2564)
บัญชีแสดงการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อง... (18 ต.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... (15 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (21 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มอบเงินให้ความช่วยเหลือผู... (26 พ.ค. 2565)  

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (03 พ.ค. 2565)  

กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำ... (22 เม.ย. 2565)  

ประชุม คณะกรรมการยกร่างข้... (21 เม.ย. 2565)

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (20 เม.ย. 2565)

ประชุม คณะกรรมการกองทุนสว... (12 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (31 มี.ค. 2565)

การชี้แนวเขตที่สาธารณประโ... (30 มี.ค. 2565)

การประชุมการพัฒนาการบริหา... (18 มี.ค. 2565)

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บ... (10 มี.ค. 2565)

การประชุมคณะกรรมการกองทุน... (08 มี.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จร... (03 มี.ค. 2565)

มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค... (28 ก.พ. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (21 ก.พ. 2565)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมแ... (21 ก.พ. 2565)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกล... (02 ก.พ. 2565)

โครงการประชาคมเพื่อรับฟัง... (25 ม.ค. 2565)

ขอรับการสนับสนุนนมผงสำหรั... (19 ม.ค. 2565)

การประชุมคณะอนุกรรมการสนั... (07 ม.ค. 2565)

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง... (20 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภั... (26 พ.ค. 2565)  
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ... (18 พ.ค. 2565)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขี้นา หมู่ที่ ... (10 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขี้นา หมู่ที่... (05 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ... (05 พ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือน เมษายน 2565 (03 พ.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต... (03 พ.ค. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่งค... (29 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่ง... (29 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหล... (26 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปรับปรุงป้ายศูนย์บริก... (26 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ใน... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ... (19 เม.ย. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดตรวจการติดเชื... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดตรวจการติดเชื้อ... (11 เม.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือน มีนาคม 2565 (11 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่... (08 เม.ย. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิ... (07 เม.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th