Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.บุ่งคล้า ณ ห้องประชุม อบต.บุ่งคล้า

17 ส.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจร 10,000 แคปซูล เพื่อนรักษาผู้ป่วยโควิด -19

09 ส.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า มอบกายอุปกรณ์ (รถสามล้อโยก)

06 พ.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ฉีนพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

06 พ.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ขุดลอกเศษสวะคลองฝายน้ำล้น

05 พ.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า Big Cleaning Day

30 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า พิธีมอบใบรับรองการจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

25 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการสนับสนุนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลบุ่งคล้า

24 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า เชิญบริจาคหนังสือ เพื่อเข้าร่วมโครงการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น บ้านรักการอ่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th