Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดมะเดื่องาม หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้เยาวชน  ประชาชน   ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  โดยมีนายรุจน์  เพชรประทุม กำนันตำบลบุ่งคล้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
 
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 พ.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 ก.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า มติที่ประชุมครั้งที่ 4 /2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

25 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบูรณ์

25 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ รายนายวินัย แสนเขื่อน บ้านเลขที่ 65/1 ม.6

09 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า มอบเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปี 2565

04 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยประชุมสามัญ สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565

02 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการปรับปรุงเกรดบดอัดบำรุงถนนในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า

08 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บุ่งคล้า

08 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรณีดินทรุดตัวบริเวณใต้ถุนบ้าน ม.7

05 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนประชาคมท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th