Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนประชาคมท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

28 มิ.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

14 มิ.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ร้อยตรีปรีชา วิลัยสูงเนิน บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า ได้มอบเตียงสำหรับผู้ป่วย

27 พ.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ทีมปฏิบัติการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

26 พ.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า มอบเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 20 ราย

03 พ.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของอบต.บุ่งคล้า ครั้งที่ 2

22 เม.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา

21 เม.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชุม คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ อบต.บุ่งคล้า เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 1/2565

20 เม.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

12 เม.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชุม คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุ่งคล้า 12 เมษายน 2565สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th