Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจกรรมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ก.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ส่งมอบวัสดุสำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 ส.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บุ่งคล้า ครั้งที่ 3/2566

13 ก.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ส่งมอบวัสดุสำหรับ ปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับสภาพที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า มอบเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปี 2565

07 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บุ่งคล้า ครั้งที่ 4/2565

27 พ.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า อบต.บุ่งคล้า ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ยื่นคำร้องผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บุ่งคล้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า อบต.บุ่งคล้า ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไปสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th