Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประมวลจริยธรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ม.ค. 2561 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
10 ต.ค. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ต.ค. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
10 เม.ย. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จริยธรรม
10 เม.ย. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
10 เม.ย. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
10 เม.ย. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประมวลจริยธรรมพนักงาน
06 ก.พ. 2560 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 2560
10 ต.ค. 2559 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาสหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 2559สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th