Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
25 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
25 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด
25 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ใน อบต.บุ่งคล้า
24 พ.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ขอเชิญชวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจ IIT เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ด้วยนะคะ
07 พ.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศงดจ่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
03 พ.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
03 พ.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑
29 เม.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ของ อบต.บุ่งคล้าค่ะสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th