Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 พ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
26 ก.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บุ่งคล้า
26 ก.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 16
26 ก.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บุ่งคล้า พ.ศ.2566
11 ก.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 ส.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2566
14 ก.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งผลงาน “คลิปวีดีโอ” หัวข้อ ...♥️ความรักของแม่ ♥️ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
09 ก.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566
06 ก.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปี พ.ศ. 2566
22 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวตำบลบุ่งคล้า และผู้ที่สนใจ ร่วมทำบุญตักบาตร และสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th