Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
กองทุน สปสช. อบต.บุ่งคล้า
ภาพกิจกรรม สปสช.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุน สปสช.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (เช่น ผู้มาติดต่อราชการ ส. อบต. ผู้ที่เคยเป็นคู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ผ่านทาง
https://itas.nacc.go.th/go/eit/eheqt0 หรือ QR code เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเดือน
มิถุนายน 2563 ด้วยนะคะ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของ อบต.บุ่งคล้า ค่ะ


 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 เม.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
27 มี.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับต่ำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานจัดเกบรายได้)
24 มี.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป
19 มี.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
02 มี.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ของ อบต.บุ่งคล้า
28 ก.พ. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ของอบต.บุ่งคล้า
24 ก.พ. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไปค่ะ
06 ก.พ. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563
29 ม.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่องรับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ของ อบต.บุ่งคล้า
28 ม.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.บุ่งคล้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th