Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
"บุ่งคล้าน่าอยู่ เฟื่องฟูเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง"

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หนองแสลือเรื่อง    รุ่งเรืองเกษตรกรรม
รักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน   ลูกหลานสามัคคี
ยางคู่นี้โดเด่น    เน้นห่างไกลไร้ยา

พันธกิจ 
    
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีดังนี้
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ แหล่งน้ำกินน้ำใช้ ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ควบคุมและระวังโรคติดต่อ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th