Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครนักเรียน
31 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดิน
30 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คู่มือการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
30 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
30 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
27 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า คู่มือการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินในระบบอิเล็คทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
16 ต.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
09 ต.ค. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 ก.พ. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ่คู่มือ การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th