Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.ค. 2567
ถึง
12 ก.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 ก.ค. 2567
ถึง
11 ส.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องกอก - บ้านโนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ ๗๘ - ๐๐๕ บ้านร่องกอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
12 ก.ค. 2567
ถึง
18 ก.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องกอก - บ้านโนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ ๗๘ - ๐๐๕ บ้านร่องกอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
11 ก.ค. 2567
ถึง
11 ก.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น รายการกระสอบทราย ขนาด ๑๖ X ๒๕ นิ้ว จำนวน ๖,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
11 ก.ค. 2567
ถึง
18 ก.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอื่น รายการกระสอบทราย ขนาด ๑๖ X ๒๕ นิ้ว จำนวน ๖,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
09 ก.ค. 2567
ถึง
09 ก.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ป้าย
09 ก.ค. 2567
ถึง
14 ก.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ป้าย
08 ก.ค. 2567
ถึง
08 ก.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม เลขรหัสพัสดุ ๒๔๙-๖๐-๐๐๐๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
08 ก.ค. 2567
ถึง
13 ก.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม เลขรหัสพัสดุ ๒๔๙-๖๐-๐๐๐๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
08 ก.ค. 2567
ถึง
08 ก.ค. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๑๐๗๒ เพชรบูรณ์ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th