Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน วันละ ๓๓๕ บาทต่อคน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รวม ๑๑๙ วันทำการ
29 มี.ค. 2566
ถึง
29 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน วันละ ๓๓๕ บาทต่อคน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รวม ๑๑๙ วันทำการ
27 มี.ค. 2566
ถึง
27 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่ออายุสัญญาเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ
27 มี.ค. 2566
ถึง
01 เม.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาต่ออายุสัญญาเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ
16 มี.ค. 2566
ถึง
16 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
16 มี.ค. 2566
ถึง
23 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
14 มี.ค. 2566
ถึง
14 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel Macro Enaled Worksheet องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
14 มี.ค. 2566
ถึง
03 เม.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel Macro Enaled Worksheet องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
10 มี.ค. 2566
ถึง
10 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความขุ่นวัดคลอรีนรวมและคลอรีนอิสระ หมายเลขครุภัณฑ์ บค.062-62-0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
10 มี.ค. 2566
ถึง
15 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความขุ่นวัดคลอรีนรวมและคลอรีนอิสระ หมายเลขครุภัณฑ์ บค.062-62-0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th