Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.ค. 2561
ถึง
10 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ากำหนด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ค. 2561
ถึง
10 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสถิตย์ โปรดขุทด หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ากำหนด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ค. 2561
ถึง
09 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสถิตย์ โปรดขุนทด หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดพชรบูรณ์
06 ก.ค. 2561
ถึง
06 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสถิตย์ โปรดขุนทด หมู่ที่ 7 ต ำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดพชรบูรณ์
06 ก.ค. 2561
ถึง
06 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น J125 เลขรหัสครุภัณฑ์ บล479-55-0010 จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
06 ก.ค. 2561
ถึง
06 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ รถสามล้อชนิดมือโยก ให้กับคนพิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 14 คัน
04 ก.ค. 2561
ถึง
04 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า
04 ก.ค. 2561
ถึง
04 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาตำบล หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า
29 มิ.ย. 2561
ถึง
29 ก.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 11,424 ถุง และนมยูเอสที ชนิดกล่อง จำนวน 11,977 กล่อง ระหว่างวันที่ 2 ก.ค.-31 ต.ค.61 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า จำนวนนักเรียน 272 คน
29 มิ.ย. 2561
ถึง
29 ก.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ตราโรงเรียน ชนิดถุง ระหว่างวันที่ 2 ก.ค. - 31 ส.ค.61 และนมยูเอสที ชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ 3 ก.ย. - 31 ต.ค.61 ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ตำบลบุ่งคล้า จำนวน 87 คน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th