Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
กองทุน สปสช. อบต.บุ่งคล้า
ภาพกิจกรรม สปสช.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุน สปสช.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มิ.ย. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า จำนวน 82 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันืั้ 30 กันยายน 2563
26 มิ.ย. 2563
ถึง
26 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
26 มิ.ย. 2563
ถึง
26 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นมพาสเจอร์ไรท์ ชนิดถุง 1ก.ค.-30 พ.ย.63 แะละนม UHT ชนิดกล่อง 14-30 พ.ย.63
26 มิ.ย. 2563
ถึง
26 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นมพาสเจอไรส์ ชนิดถุง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-13 พ.ย.63 นม UHT ชนิดกล่อง 14-30 พ.ย.62
24 มิ.ย. 2563
ถึง
24 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ของศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
23 มิ.ย. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำยนวน 21 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
23 มิ.ย. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์า จำนวน 1 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
17 มิ.ย. 2563
ถึง
17 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
15 มิ.ย. 2563
ถึง
15 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตประปาตำบลโดยการวางท่อจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ
15 มิ.ย. 2563
ถึง
15 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th