Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ก.ค. 2565
ถึง
05 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565
ถึง
05 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565
ถึง
01 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือน มิถุนายน 2565
30 มิ.ย. 2565
ถึง
31 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนม รร. จำนวน ๓ โรงเรียน ตำบลบุ่งคล้า ๑- ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๘๓ คน รวม ๔,๕๒๘ กล่อง
30 มิ.ย. 2565
ถึง
31 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนม ศพด.ตำบลบุ่งคล้า ๑- ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗๓ คน รวม ๑,๑๖๘ กล่อง
29 มิ.ย. 2565
ถึง
31 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนม รร. จำนวน ๓ โรงเรียน ตำบลบุ่งคล้า ๑- ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๘๓ คน รวม ๔,๕๒๘ กล่อง
29 มิ.ย. 2565
ถึง
31 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนม ศพด.ตำบลบุ่งคล้า ๑- ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗๓ คน รวม ๑,๑๖๘ กล่อง
28 มิ.ย. 2565
ถึง
03 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565
ถึง
03 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565
ถึง
27 ก.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน ๑ ห้อง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ากำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th