Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ม.ค. 2565
ถึง
12 ก.พ. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ม.ค. 2565
ถึง
31 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เที่ยว
06 ม.ค. 2565
ถึง
31 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เที่ยว
06 ม.ค. 2565
ถึง
06 ก.พ. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือน ธันวาคม 2564
04 ม.ค. 2565
ถึง
31 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนม ศพด.ตำบลบุ่งคล้า ๑ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗๒ คน รวม ๑,๔๔๐ กล่อง
04 ม.ค. 2565
ถึง
31 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนม ศพด.ตำบลบุ่งคล้า ๑ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗๒ คน รวม ๑,๔๔๐ กล่อง
04 ม.ค. 2565
ถึง
31 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนมสำหรับนักเรียนโรงเรียน สพฐ.๓ แห่ง ตำบลบุ่งคล้า ๑ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๗๙ คน รวม ๕,๕๘๐ กล่อง
04 ม.ค. 2565
ถึง
31 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมสำหรับนักเรียนโรงเรียน สพฐ.๓ แห่ง ตำบลบุ่งคล้า ๑ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๗๙ คน รวม ๕,๕๘๐ กล่อง
28 ธ.ค. 2564
ถึง
28 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเต็นท์ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะ
27 ธ.ค. 2564
ถึง
03 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำดีระบบประปาตำบลบุ่งคล้า สายร่องโคม หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th