Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ย. 2561
ถึง
14 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกเมืองสายบ้านนายสนิท หมู่ที่ 6 และขุดลอกหน้าฝายหมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งค้ากำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2561
ถึง
14 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำหนดจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2561
ถึง
14 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเลียบคลองปากห้วยด่าน หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำหนดจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกเหมืองสายบ้านนายสนิท หมู่ที่ 6 และขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเลียบคลองปากห้วยด่าน หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
12 ก.ย. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
12 ก.ย. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
11 ก.ย. 2561
ถึง
11 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวไร้สายทางไกลจำนวน 1 ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
11 ก.ย. 2561
ถึง
11 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการประปา จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
11 ก.ย. 2561
ถึง
11 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th