Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 พ.ย. 2563
ถึง
01 ธ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ม.1,2,7 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชบูรณ์
23 พ.ย. 2563
ถึง
23 ธ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
17 พ.ย. 2563
ถึง
17 ธ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแสเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ 13 องค์การบรหารส่วนตำบลบุ่คล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ย. 2563
ถึง
13 ธ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก 01 )โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สถานที่ดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง จำนวน 1 โครงการ
11 พ.ย. 2563
ถึง
16 พ.ย. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแสเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ม.๑๓ รอบที่ ๒
06 พ.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำเข้าสระสาธารณะประโยชน์ หนองแส หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
05 พ.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะเฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2564 จำนวน 6 เที่ยว
04 พ.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๖ เที่ยว
01 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหล่มสัก (สถานที่กลาง) อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา พฤศจิกายน 2563 ถึงเมษายน 2564
30 ต.ค. 2563
ถึง
04 พ.ย. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแสเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ม.๑๓สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th