Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.พ. 2564
ถึง
22 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน หมายเลขทะเบียน บล 1072 เพชรบูรณ์
22 ก.พ. 2564
ถึง
22 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน บษ 1630 เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
19 ก.พ. 2564
ถึง
19 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3736 เพชรบูรณ์ รถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
19 ก.พ. 2564
ถึง
19 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
19 ก.พ. 2564
ถึง
19 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
16 ก.พ. 2564
ถึง
16 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน1 โครงการ
08 ก.พ. 2564
ถึง
08 มี.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
03 ก.พ. 2564
ถึง
03 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
03 ก.พ. 2564
ถึง
03 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
03 ก.พ. 2564
ถึง
03 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน รอบ 4 เดือน รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th