Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 มิ.ย. 2562
ถึง
19 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียน ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
19 มิ.ย. 2562
ถึง
19 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
14 มิ.ย. 2562
ถึง
14 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81 5547 เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ บค 005-49-0001 รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้าง เทท้าย จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
14 มิ.ย. 2562
ถึง
14 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 1 โครงการ
14 มิ.ย. 2562
ถึง
14 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น ชนิดกดดื่มเติมน้ำถังคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
14 มิ.ย. 2562
ถึง
14 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
14 มิ.ย. 2562
ถึง
14 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
12 มิ.ย. 2562
ถึง
12 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างบ้านนางเจียม แพงสี หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2562
ถึง
12 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
12 มิ.ย. 2562
ถึง
12 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th