Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2564
ถึง
20 ต.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ กระดานไม้อัด ขนาด 120x240 เซนติเมตร ขนาดความหนา 4 มิลลิเมตร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564
ถึง
20 ต.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอื่น รายการ กระสอบบรรจุทราย ขนาด ๑๗x๒๖ นิ้ว จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564
ถึง
23 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขุดทรายและขนทรายบริเวณจุดฝายใหญ่กลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบุ่งคล้า เพื่อไปใช้ในการบรรจุทำเป็นกระสอบทรายป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
16 ก.ย. 2564
ถึง
16 ต.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการ เสื้อชูชีพ จำนวน 20 ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564
ถึง
23 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดทรายและขนทรายบริเวณจุดฝายใหญ่กลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบุ่งคล้า เพื่อไปใช้ในการบรรจุทำเป็นกระสอบทรายป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
14 ก.ย. 2564
ถึง
14 ต.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 34 รายการ เพื่อใช้ภายในกิจการประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564
ถึง
13 ต.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ (สถานที่กลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564
ถึง
20 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขุดเศษสวะขวางทางน้ำ ม.2,12 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
13 ก.ย. 2564
ถึง
20 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเศษสวะขวางทางน้ำ ม.2,12 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
10 ก.ย. 2564
ถึง
10 ต.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูล จำนวนสุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th