Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 มี.ค. 2562
ถึง
19 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2562
ถึง
18 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ
15 มี.ค. 2562
ถึง
15 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน 1,982 โด๊ส
15 มี.ค. 2562
ถึง
15 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด ทรงพุ่มกลม ขนาด 30x30 ซม. ความสูง 45 ซม. จำนวน 1 พาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
14 มี.ค. 2562
ถึง
14 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งค้าจำนวน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ
08 มี.ค. 2562
ถึง
08 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
07 มี.ค. 2562
ถึง
07 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
07 มี.ค. 2562
ถึง
07 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิ
07 มี.ค. 2562
ถึง
07 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
06 มี.ค. 2562
ถึง
06 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสแกนแบบแปลนงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด A3 จำนวน 23 แผ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th