Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ธ.ค. 2562
ถึง
11 ม.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ม.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ม.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า จำนวน 4 แผ่น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
29 พ.ย. 2562
ถึง
29 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 เที่ยว
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการประปา จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางล้อรถยนต์ จำนวน 4 เส้นเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับรถยนต์บรรทุกน้ำเอกนประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างถนนดินจากสะพานเหล็ก ซอย 5 ถึงกุดตาห้าว พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 14 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างถนนดินจากสะพานเหล็ก ซอย 3 พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 14 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (แบบ บก.01)โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเรียบป่าช้า หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ
26 พ.ย. 2562
ถึง
26 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการประปา จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th