Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ม.ค. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้าต/นาที) จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
08 ม.ค. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
08 ม.ค. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
08 ม.ค. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งบ้านโนนแดง-บ้านรักไทย หมู่ที่ 13 บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและวัสดุสำหรับการจัดเตรียมสนามแข่งขัน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ภายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบุ่งค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา จำนวน 240 คน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบุ่งคล้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ภายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2562 ในวันที่ 13 มกราคม 2562
07 ม.ค. 2562
ถึง
07 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 220 คน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 13 มกราคม 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th