Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ย. 2561
ถึง
07 ธ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
07 พ.ย. 2561
ถึง
07 ธ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
07 พ.ย. 2561
ถึง
07 ธ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจำนวน 3 รายการ โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
07 พ.ย. 2561
ถึง
07 ธ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 4 รายการ โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 พ.ย. 2561
ถึง
05 ธ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
05 พ.ย. 2561
ถึง
05 ธ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะเฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รวม 12 เที่ยว
31 ต.ค. 2561
ถึง
01 ธ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ตราโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด จำนวน 9,894 ถุง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 และนม UHT รสจืดขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 3,007 กล่อง ระหว่างวันที่
31 ต.ค. 2561
ถึง
01 ธ.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 297 คน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รวม 5019 ถุง
30 ต.ค. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 แปลงต่อ 1 วัน จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 รวม 164 วันทำการ ตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบ
30 ต.ค. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รวมจำนวน 12 เที่ยว

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th