Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.พ. 2567
ถึง
20 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานในภารกิจกองช่างในการให้บริการน้ำประปาตำบลและงานซ่อมแซมระบบประปาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2567
ถึง
28 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานในภารกิจกองช่างในการให้บริการน้ำประปาตำบลและงานซ่อมแซมระบบประปาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2567
ถึง
19 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2567
ถึง
29 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ขยะโรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2567
ถึง
23 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗ รายการ จำนวนเด็กปฐมวัย ๗๐ คน
16 ก.พ. 2567
ถึง
23 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗ รายการ จำนวนเด็กปฐมวัย ๗๐ คน
05 ก.พ. 2567
ถึง
05 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel Macro Enaled Worksheet องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
05 ก.พ. 2567
ถึง
25 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ พร้อมบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel Macro Enaled Worksheet องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
01 ก.พ. 2567
ถึง
01 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
01 ก.พ. 2567
ถึง
08 ก.พ. 2567
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th