Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
ประชุมหารือการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Responsive image
          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 2 แห่ง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรฯ ครูใหญ่โรงเรียนสร้างสุขตำบลบุ่งคล้า คณะครู กศน.ตำบลบุ่งคล้า และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดแก้วสว่าง หมู่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีที่ดีงามขอฝไทยให้คงอยู่สืบไป โดยที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้
          1. การจัดประกวดกระทงสวยงาม
          2. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
          3. การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
          4. การประกวดนางนพมาศ (ผู้สูงอายุ)
          5. การแสดงรำวงลอยกระทงของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลบุ่งคล้า
          6. การแสดงเต้นบาสโลบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
         
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2566