Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566
Responsive image
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาทุกท่าน
เข้าร่วมพิธี เปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกฤษณ์ คงเมือง มอบหมายให้
นายอำเภอหล่มสัก นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566
ในการขุดลอกสระน้ำสาธารณะและขุดลอกคลองใส้ไก่สำหรับ
การระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรประจำหมู่บ้าน
ณ สระน้ำบ้านหนองคัน หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
       
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2566