Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชิื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต... (10 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประ... (07 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประ... (31 ต.ค. 2560)  
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริ... (18 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ... (21 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ... (07 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่... (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่... (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อ... (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อ... (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ... (18 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา... (30 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ... (25 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่... (05 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชน (28 ธ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานท... (09 พ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ภาค... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานท... (03 พ.ย. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (25 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.บุ่งคล้า โดยคณะกรรมกา... (27 ก.ย. 2560)  

อบต.บุ่งคล้า จัดประชุมคั... (09 ก.ย. 2560)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่... (27 ก.ค. 2560)  

นายอำเภอหล่มสัก ได้ให้เกี... (03 พ.ค. 2560)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ... (26 เม.ย. 2560)

พนักงาน ,ลูกจ้าง ร่วมกันส... (18 เม.ย. 2560)

ชมรมผู้สูงอายุ ต.บุ่งคล้า... (12 เม.ย. 2560)

อบต.บุ่งคล้า พร้อมหน่วยงา... (29 มี.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ สภ.ห... (29 มี.ค. 2560)

นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นาย... (23 มี.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า มอบจักรยานให... (31 ม.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า จัดอบรมโครงก... (05 ก.ย. 2559)

อบต.บุ่งคล้า จัดโครงการลด... (18 ส.ค. 2559)

จัดอบรมให้ความรู้ขับขี่ปล... (23 ก.ค. 2559)

(26 พ.ย. 2558)

ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอา... (12 พ.ย. 2558)

ประชุมกำหนดการดำเนินโครงก... (06 พ.ย. 2558)

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2... (29 ต.ค. 2558)

การประชุมหัวหน้าส่วนราชกา... (02 ต.ค. 2558)

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพ... (14 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล.ชนิดถุงรสจ... (31 ต.ค. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล.ชนิดถุงรสจ... (31 ต.ค. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัย ตามโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด... (31 ต.ค. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเ... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเ... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงาน ตาทโครงการสืบสานประเพณีลอย... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และป้ายนิทรรศการ ตาม... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงก... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดงาน ตามโครงการสืบสานประเพณีลอย... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะอนุสรณ์สถ... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ขนาด กว้าง 17 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว จำนวน 5,00... (24 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครง... (24 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าประดับสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ แด่... (24 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เชิญ... (24 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา... (24 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายกอดไม้จั... (24 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ... (19 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 128 ถุง เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประ... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ภายในสำนักงาน องค์การบริห... (03 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th