Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (12 มิ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประ... (06 มิ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป... (17 พ.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ประ... (24 เม.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ... (24 เม.ย. 2561)
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ... (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.... (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชิื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประ... (07 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประ... (31 ต.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริ... (18 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ... (21 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ... (07 ก.ย. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2560 (01 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่... (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่... (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อ... (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อ... (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ... (18 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเห... (20 ก.พ. 2561)  

เด็กๆทำกิจกรรมกลางแจ้ง BB... (14 ก.พ. 2561)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (14 ก.พ. 2561)  

ขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยทำแ... (14 ก.พ. 2561)

เรียนรู้ประโยนช์จากต้นไผ่... (09 ก.พ. 2561)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศู... (11 ม.ค. 2561)

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เก... (04 ม.ค. 2561)

ตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง จ... (04 ม.ค. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (25 ธ.ค. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้... (23 ธ.ค. 2560)

กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริ... (22 ธ.ค. 2560)

โครงการพ่นฝอยละอองป้องกัน... (06 ต.ค. 2560)

โครงการ อสม.ติดตามดูแลผู้... (02 ต.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า โดยคณะกรรมกา... (27 ก.ย. 2560)

โครงการเยาวชนไทยปลอดภัยห่... (25 ก.ย. 2560)

อบต.บุ่งคล้า จัดประชุมคั... (09 ก.ย. 2560)

โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกัน... (04 ก.ย. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อ... (03 ส.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่... (27 ก.ค. 2560)

โครงการรักษ์หุ่น (DPAC) ร... (21 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรี... (10 ก.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอ... (10 ก.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกร... (09 ก.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ รถสามล้อชนิดมือโยก ให้กับคนพ... (06 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่... (06 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่ม... (06 ก.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปร... (04 ก.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปร... (04 ก.ค. 2561)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ตราโรงเรียน ชนิดถุง ระหว่า... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 11,424 ถุง แ... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกร... (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ โคร... (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการฝึกอบรม... (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสแกนแบบแปลน ขนาด A3 จำนวน 22 แผ่น ขององค์การบริห... (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 10 ต... (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเสริมถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบล... (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกเหมืองท้ายวัดมะเดื่องาม หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่ง... (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝายสามแยกวารี พร้อมเสริมคันดินกั้นน้ำถึงเ... (18 มิ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่... (14 มิ.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่... (14 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th