Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                              ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
            ให้ประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

                        
    
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่... (06 พ.ย. 2566)  
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บุ่งคล้า พ.ศ.2566 (26 ก.ย. 2566)  
คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 16 (26 ก.ย. 2566)  
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บุ่งคล้า (26 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปร... (11 ก.ย. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2566 (29 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งผลงาน “คลิปวีดีโอ” หัวข้อ ...♥️ความรักของแม่ ♥️ เฉ... (14 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โครงการสืบสาน... (09 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อ... (06 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวตำบลบุ่งคล้า และผู้ที่สนใจ ร่วมทำบุญตักบาตร และ... (22 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการรับชำระภ... (13 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา (22 พ.ค. 2566)
ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ (27 เม.ย. 2566)
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ ยื่นคำร้องขอมีบัตร... (25 เม.ย. 2566)
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (19 เม.ย. 2566)
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566... (01 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (31 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่2/... (17 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2566 (15 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - ... (14 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จร... (09 ส.ค. 2566)  

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพ... (26 ก.ค. 2566)  

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และสว... (25 มิ.ย. 2566)  

อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบุ่ง... (21 มิ.ย. 2566)

นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นาย... (02 พ.ค. 2566)

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง... (25 เม.ย. 2566)

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำ... (13 เม.ย. 2566)

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำ... (13 เม.ย. 2566)

พิธีบวงสรวงบูรณะรูปปั้นเจ... (02 เม.ย. 2566)

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอาย... (14 มี.ค. 2566)

โครงการ "เสริมสร้างคุณธรร... (27 ก.พ. 2566)

โครงการประชาคมเพื่อรับฟัง... (20 ก.พ. 2566)

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรี... (07 ก.พ. 2566)

กิจกรรม วันเปิดเรียนโรงเร... (17 ม.ค. 2566)

จัดหาวัสดุ สำหรับปรับสภาพ... (12 ม.ค. 2566)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ... (22 ธ.ค. 2565)

”โครงการส่งเสริมคุณธรรม จ... (15 ธ.ค. 2565)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (09 พ.ย. 2565)

มติที่ประชุมครั้งที่ 4 /2... (13 ก.ย. 2565)

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ... (25 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง อ... (30 พ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ... (30 พ.ย. 2566)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา... (30 พ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒน... (30 พ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานด้านกิจกา... (28 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานด้านกิจก... (28 พ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประ... (22 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบปร... (22 พ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิ... (15 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้การเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิษ ... (15 พ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินแล... (15 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินแ... (15 พ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงา... (10 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติง... (10 พ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส... (10 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ กองคลัง องค์การบริหาร... (10 พ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอง... (09 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอ... (09 พ.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองช่าง อง... (08 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองช่าง อ... (08 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ... (13 พ.ย. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็น... (08 พ.ย. 2566)  
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับ... (12 ต.ค. 2566)  
ประกาศรับโอนย้ายสายบริหาร (ผอ.กองช่าง) (03 เม.ย. 2566)
การกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (10 มี.ค. 2564)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นฯ (10 มี.ค. 2564)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร (10 มี.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th