Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ... (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.... (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชิื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต... (10 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประ... (07 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประ... (31 ต.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริ... (18 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ... (21 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ... (07 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่... (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่... (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อ... (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อ... (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ... (18 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา... (30 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ... (25 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่... (05 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชน (28 ธ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานท... (09 พ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ภาค... (07 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเห... (20 ก.พ. 2561)  

เด็กๆทำกิจกรรมกลางแจ้ง BB... (14 ก.พ. 2561)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (14 ก.พ. 2561)  

ขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยทำแ... (14 ก.พ. 2561)

เรียนรู้ประโยนช์จากต้นไผ่... (09 ก.พ. 2561)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศู... (11 ม.ค. 2561)

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เก... (04 ม.ค. 2561)

ตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง จ... (04 ม.ค. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (25 ธ.ค. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้... (23 ธ.ค. 2560)

กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริ... (22 ธ.ค. 2560)

โครงการพ่นฝอยละอองป้องกัน... (06 ต.ค. 2560)

โครงการ อสม.ติดตามดูแลผู้... (02 ต.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า โดยคณะกรรมกา... (27 ก.ย. 2560)

โครงการเยาวชนไทยปลอดภัยห่... (25 ก.ย. 2560)

อบต.บุ่งคล้า จัดประชุมคั... (09 ก.ย. 2560)

โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกัน... (04 ก.ย. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อ... (03 ส.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่... (27 ก.ค. 2560)

โครงการรักษ์หุ่น (DPAC) ร... (21 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในโครงการ ตามโครงการ... (11 เม.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของรางวัลประกวดผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรง ตามโครงก... (11 เม.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในโครงการ ตามโครงการสืบ... (11 เม.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ จำนว... (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงก... (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน จำนว... (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน จำนว... (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ ตามโครงการการป้องกันและล... (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดื่ม น้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ สำหรับบริการปร... (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในการจัดงา... (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และป้ายไวนิลนิทรรศกา... (09 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงรถพยาบาลเป็นรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนา... (05 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ สำนักงานปลัดอง... (05 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำนักงานปลัดองค์การ... (05 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน ตามโครงการ เพชรบูรณ์ค... (05 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่ว... (03 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ รายปี ประจำปีงบประมาณ 2561 (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 เรายการ ของกองช่าง องค์การ... (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ สายดูดน้ำ ขนาดเส้นผ่... (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน... (21 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th