Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ใน อบต.บุ่งคล้า (25 มิ.ย. 2562)  
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด (25 มิ.ย. 2562)  
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง (25 มิ.ย. 2562)  
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง (25 มิ.ย. 2562)
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาแล... (25 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญชวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจ IIT เพื่อประเมินคุณธรรมและควา... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศงดจ่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (07 พ.ค. 2562)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖... (03 พ.ค. 2562)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําด... (03 พ.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภ... (29 เม.ย. 2562)
แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (22 เม.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัด... (22 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัต... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตร... (18 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.บุ่งคล้า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล... (17 เม.ย. 2562)
ปะชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.บุ่งคล้า เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันต... (17 เม.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็... (28 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ แผนผังขั้ตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของ อบตงบุ่งคล้า (13 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีวันเข... (11 ก.ค. 2562)  

9 พฤษภาคม 62 โรงเรียนสร้า... (09 พ.ค. 2562)  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (11 ส.ค. 2561)  

เด็กๆทำกิจกรรมกลางแจ้ง BB... (14 ก.พ. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (14 ก.พ. 2561)

ขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยทำแ... (14 ก.พ. 2561)

เรียนรู้ประโยนช์จากต้นไผ่... (09 ก.พ. 2561)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศู... (11 ม.ค. 2561)

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เก... (04 ม.ค. 2561)

ตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง จ... (04 ม.ค. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (25 ธ.ค. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้... (23 ธ.ค. 2560)

กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริ... (22 ธ.ค. 2560)

โครงการพ่นฝอยละอองป้องกัน... (06 ต.ค. 2560)

โครงการ อสม.ติดตามดูแลผู้... (02 ต.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า โดยคณะกรรมกา... (27 ก.ย. 2560)

โครงการเยาวชนไทยปลอดภัยห่... (25 ก.ย. 2560)

อบต.บุ่งคล้า จัดประชุมคั... (09 ก.ย. 2560)

โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกัน... (04 ก.ย. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อ... (03 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒ... (16 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 65 รายการ เพื่อใช้ในการปรับสภาพที่อยู่อา... (16 ก.ย. 2562)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างท... (12 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกเหมืองหนองคันถึงสระคัน หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล... (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำเข้าสระสาธารณะหนองแส หมู่ที่ 13 ตำบ... (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ แผ่นสะท้อนแสง สำหรับต... (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒน... (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล... (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการประปา จำนวน 2 รายการ กองช่าง... (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 34 รายการ กองช่าง องค์การบริ... (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 32 รายการ สำนักงานปลัด องค์การบริ... (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส... (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองคลัง องค์การบริหา... (10 ก.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. 0... (10 ก.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างท... (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหา... (06 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่... (06 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ กองช่า... (06 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 7.... (06 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ สำนักงานปลัด องค... (05 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th