Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกส... (11 ธ.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ... (01 พ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ... (19 ต.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมา... (19 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบป... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเ... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเ... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบ... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเ... (20 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อง... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป... (04 ก.ย. 2561)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เอกสาร คติะรรม พระโอวาส และคำขวัญ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน งดดื่มส... (20 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประ... (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป... (17 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ประ... (24 เม.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ... (24 เม.ย. 2561)
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ... (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.... (22 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (11 ส.ค. 2561)  

เด็กๆทำกิจกรรมกลางแจ้ง BB... (14 ก.พ. 2561)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (14 ก.พ. 2561)  

ขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยทำแ... (14 ก.พ. 2561)

เรียนรู้ประโยนช์จากต้นไผ่... (09 ก.พ. 2561)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศู... (11 ม.ค. 2561)

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เก... (04 ม.ค. 2561)

ตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง จ... (04 ม.ค. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (25 ธ.ค. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้... (23 ธ.ค. 2560)

กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริ... (22 ธ.ค. 2560)

โครงการพ่นฝอยละอองป้องกัน... (06 ต.ค. 2560)

โครงการ อสม.ติดตามดูแลผู้... (02 ต.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า โดยคณะกรรมกา... (27 ก.ย. 2560)

โครงการเยาวชนไทยปลอดภัยห่... (25 ก.ย. 2560)

อบต.บุ่งคล้า จัดประชุมคั... (09 ก.ย. 2560)

โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกัน... (04 ก.ย. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อ... (03 ส.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่... (27 ก.ค. 2560)

โครงการรักษ์หุ่น (DPAC) ร... (21 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบร... (12 ก.พ. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ... (12 ก.พ. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 3 รายการ ... (12 ก.พ. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการฝึกอบรม... (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงเคมีชนิดแห้งสำหรับเติมถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง สำห... (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มบรรจุถัง จำนวน 1 ถัง สำหรับใช้ภายในโครงการ... (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบป... (07 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ... (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะในครัวเรือน ไม่มีขยะสาริษ ขยะโรง... (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการประปา จำนวน 2 รายการ กองช่า ง... (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักงานปลัด องค์... (28 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง... (25 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิ... (25 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปก... (24 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกร... (23 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ... (23 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองการศึกษา ศาสนาแ... (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำนักงานปลัด องค์กา... (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำนักงานปลัด อ... (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จำนวน 26 รายการ กองการศึกษา ศาสนาแ... (18 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th