Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (12 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (12 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (12 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (12 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (12 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (12 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (12 พ.ย. 2562)
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (01 พ.ย. 2562)
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (01 พ.ย. 2562)
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (01 พ.ย. 2562)
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (01 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานงบแสดงสฐานะการเงินและงบอื่นๆ... (22 ต.ค. 2562)
ประกาศองการบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื... (01 ต.ค. 2562)
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ใน อบต.บุ่งคล้า (25 มิ.ย. 2562)
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด (25 มิ.ย. 2562)
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง (25 มิ.ย. 2562)
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง (25 มิ.ย. 2562)
คำสั่ง อบต.บุ่งคล้า เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาแล... (25 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญชวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบสำรวจ IIT เพื่อประเมินคุณธรรมและควา... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศงดจ่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (07 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.บุ่งคล้า ร่วมต้อนรับ ... (29 ส.ค. 2562)  

โครงการสืบสานประเพณีวันเข... (11 ก.ค. 2562)  

9 พฤษภาคม 62 โรงเรียนสร้า... (09 พ.ค. 2562)  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (11 ส.ค. 2561)

เด็กๆทำกิจกรรมกลางแจ้ง BB... (14 ก.พ. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (14 ก.พ. 2561)

ขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยทำแ... (14 ก.พ. 2561)

เรียนรู้ประโยนช์จากต้นไผ่... (09 ก.พ. 2561)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศู... (11 ม.ค. 2561)

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เก... (04 ม.ค. 2561)

ตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง จ... (04 ม.ค. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (25 ธ.ค. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้... (23 ธ.ค. 2560)

กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริ... (22 ธ.ค. 2560)

โครงการพ่นฝอยละอองป้องกัน... (06 ต.ค. 2560)

โครงการ อสม.ติดตามดูแลผู้... (02 ต.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า โดยคณะกรรมกา... (27 ก.ย. 2560)

โครงการเยาวชนไทยปลอดภัยห่... (25 ก.ย. 2560)

อบต.บุ่งคล้า จัดประชุมคั... (09 ก.ย. 2560)

โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกัน... (04 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสาร... (12 พ.ย. 2562)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างท... (12 พ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าหรือบริการวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 3 รายกกา... (07 พ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าหรือบริการวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ... (06 พ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (04 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ตรานมโรงเรียนขนาดบรรจุ 200 ม... (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ตรานมโรงเรียนขนาดบรรจุ 200 มิล... (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรร... (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดห... (18 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องเครื่อง... (16 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน รอบ 3 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562 องค์การบริห... (15 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (15 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร ( ... (10 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร ( ... (10 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (02 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานแล... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำบลบ... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแความเะรียบร้อยศูนย... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้ในการปรับสภาพที่อยู่อ... (24 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th