Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (24 เม.ย. 2562)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (24 เม.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (22 เม.ย. 2562)  
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัด... (22 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัต... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตร... (18 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.บุ่งคล้า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล... (17 เม.ย. 2562)
ปะชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.บุ่งคล้า เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันต... (17 เม.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็... (28 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (21 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกส... (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ... (01 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ... (19 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมา... (19 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบป... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเ... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเ... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบ... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเ... (20 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (11 ส.ค. 2561)  

เด็กๆทำกิจกรรมกลางแจ้ง BB... (14 ก.พ. 2561)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (14 ก.พ. 2561)  

ขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยทำแ... (14 ก.พ. 2561)

เรียนรู้ประโยนช์จากต้นไผ่... (09 ก.พ. 2561)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศู... (11 ม.ค. 2561)

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เก... (04 ม.ค. 2561)

ตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง จ... (04 ม.ค. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (25 ธ.ค. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้... (23 ธ.ค. 2560)

กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริ... (22 ธ.ค. 2560)

โครงการพ่นฝอยละอองป้องกัน... (06 ต.ค. 2560)

โครงการ อสม.ติดตามดูแลผู้... (02 ต.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า โดยคณะกรรมกา... (27 ก.ย. 2560)

โครงการเยาวชนไทยปลอดภัยห่... (25 ก.ย. 2560)

อบต.บุ่งคล้า จัดประชุมคั... (09 ก.ย. 2560)

โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกัน... (04 ก.ย. 2560)

โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อ... (03 ส.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่... (27 ก.ค. 2560)

โครงการรักษ์หุ่น (DPAC) ร... (21 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเ... (19 เม.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองช่าง องค์การบริหา... (10 เม.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ตามโครงการป้องกันและลด... (10 เม.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่ม น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน เพื่อใ... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อของรางวัลผลสำหรับผู้ชนะการประกวด และวัสดุอื่นๆ จ... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับบร... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสั่งซื้อทรายละเอียด จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร สำหรับใช้ใ... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าหรือบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ กองช่าง องค์การบร... (04 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลนิทรรศการ และป้ายไวนิลโครงกา... (04 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่... (04 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 8 ... (04 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อ... (04 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (04 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกล... (03 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน... (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาปรับปรุงและขยายเขตประปาตำบล โดยวางท่อ PVC ขนาด 4น... (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อสัญญาเว็ไซค์รายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อง... (26 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เผยแพร่ รายการ ปริมาณ ราคากลาง ตารางแสดงวงเง... (25 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th