Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บุ่งคล้า (05 ก.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (ภาค ข) (30 มิ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล... (29 มิ.ย. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.บุ่งคล... (22 มิ.ย. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงาน กสทช.ภาค 3 (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธ... (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุม APPF ครั้งที่ 30 (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป... (02 มิ.ย. 2565)
ทีมปฏิบัติการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญ... (26 พ.ค. 2565)
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่... (26 พ.ค. 2565)
คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565 (11 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (11 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (06 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์) (02 พ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไ... (11 เม.ย. 2565)
ผู้รับเบี้ยยังชีพ ย้ายภูมิลำเนา (22 มี.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1/2565 (09 มี.ค. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษ... (31 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (04 ส.ค. 2565)  

โครงการปรับปรุงเกรดบดอัด... (02 ส.ค. 2565)  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรณีดิ... (08 ก.ค. 2565)  

ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือ... (08 ก.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 256... (05 ก.ค. 2565)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ... (28 มิ.ย. 2565)

ร้อยตรีปรีชา วิลัยสูงเนิน... (14 มิ.ย. 2565)

ทีมปฏิบัติการดำเนินงานขจั... (27 พ.ค. 2565)

มอบเงินให้ความช่วยเหลือผู... (26 พ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (03 พ.ค. 2565)

กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำ... (22 เม.ย. 2565)

ประชุม คณะกรรมการยกร่างข้... (21 เม.ย. 2565)

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (20 เม.ย. 2565)

ประชุม คณะกรรมการกองทุนสว... (12 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (31 มี.ค. 2565)

การชี้แนวเขตที่สาธารณประโ... (30 มี.ค. 2565)

การประชุมการพัฒนาการบริหา... (18 มี.ค. 2565)

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บ... (10 มี.ค. 2565)

การประชุมคณะกรรมการกองทุน... (08 มี.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จร... (03 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนมสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นม... (11 ส.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 น... (11 ส.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ... (11 ส.ค. 2565)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำคลองอมกง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอ... (10 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ต... (09 ส.ค. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนม รร. จำนวน ๓ โรงเรียน ตำบลบุ่งคล้า ช่วงปิดเทอมภาค... (08 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนม รร. จำนวน ๓ โรงเรียน ตำบลบุ่งคล้า ช่วงปิดเทอมภา... (08 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำคลองอมกง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภ... (05 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำน... (05 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ... (05 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มสูบน... (02 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำไวนิลพระบรมฉายาล... (01 ส.ค. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนม ศพด.ตำบลบุ่งคล้า ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖... (27 ก.ค. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อนม รร. จำนวน ๓ โรงเรียน ตำบลบุ่งคล้า ระหว่างวันที่ ... (27 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนม รร. จำนวน ๓ โรงเรียน ตำบลบุ่งคล้า ระหว่างวันที่... (27 ก.ค. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่งค... (27 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนม ศพด.ตำบลบุ่งคล้า ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕... (26 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่ง... (26 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำไวนิลพระบรมฉายาล... (26 ก.ค. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ... (25 ก.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th