Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
กองทุน สปสช. อบต.บุ่งคล้า
ภาพกิจกรรม สปสช.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุน สปสช.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสท... (14 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประม... (12 ต.ค. 2563)  
กำหนดวันรับชื้อขยะเพื่อเข้ากองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน ตุล... (08 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชก... (05 ต.ค. 2563)
บัญชีแสดงการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อง... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเช... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประ... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (18 ก.ย. 2563)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า... (15 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป... (15 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้... (03 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน... (22 ก.ค. 2563)
กำหนดวันออกรับซื้อขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กรกฏาคม... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่... (03 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับต่ำแหน่ง (สอบสั... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่... (24 มี.ค. 2563)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ด... (19 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (02 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั... (28 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภ... (30 ก.ย. 2563)  

โครงการเข้าวัดทำบุญในช่วง... (25 ก.ย. 2563)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บุ่... (24 ก.ค. 2563)  

โครงการวิชาการเพื่อส่งเสร... (21 ก.ค. 2563)

กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก มอบ... (23 เม.ย. 2563)

อบต.บุ่งคล้า big Cleanin... (17 มี.ค. 2563)

อบรมทบทวนการป้องกันและบรร... (06 มี.ค. 2563)

อบต.บุ่งคล้า สร้างบ้านให... (03 มี.ค. 2563)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอ... (05 ก.พ. 2563)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส... (24 ม.ค. 2563)

กิจกรรมเด็กและเยาวชน ปีงบ... (25 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิ... (24 ธ.ค. 2562)

จิตอาสา 2563 (19 ธ.ค. 2562)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (18 ธ.ค. 2562)

อบรมจริยธรรมคุณธรรม 2563 (28 พ.ย. 2562)

ส่งมอบรถสามล้อชนิดมือโยก (19 พ.ย. 2562)

ประมวลภาพตรวจเยี่ยมบ้านผู... (12 พ.ย. 2562)

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปีง... (11 พ.ย. 2562)

ประมวลภาพการปรับสภาพที่อย... (23 ก.ย. 2562)

อำนวยความสะดวกในการทำบัตร... (12 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทั... (19 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2... (19 ต.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำ... (09 ต.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (07 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมใ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่ง... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ... (01 ต.ค. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิ... (01 ต.ค. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน... (01 ต.ค. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่งค... (01 ต.ค. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย... (01 ต.ค. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า จ... (01 ต.ค. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานแล... (01 ต.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานแ... (28 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ ขนาด 1... (15 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ... (15 ก.ย. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ ขนาด... (15 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th