Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
กองทุน สปสช. อบต.บุ่งคล้า
ภาพกิจกรรม สปสช.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุน สปสช.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (18 ก.ย. 2563)  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า... (15 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป... (15 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้... (03 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน... (22 ก.ค. 2563)
กำหนดวันออกรับซื้อขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กรกฏาคม... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่... (03 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับต่ำแหน่ง (สอบสั... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่... (24 มี.ค. 2563)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ด... (19 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (02 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั... (28 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเม... (24 ก.พ. 2563)
ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 (06 ก.พ. 2563)
ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่องรับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำ... (29 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.บุ่งคล้า (28 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่สวนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ของ... (10 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่สวนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ ... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่สวนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ ... (27 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บุ่... (24 ก.ค. 2563)  

โครงการวิชาการเพื่อส่งเสร... (21 ก.ค. 2563)  

กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก มอบ... (23 เม.ย. 2563)  

อบต.บุ่งคล้า big Cleanin... (17 มี.ค. 2563)

อบรมทบทวนการป้องกันและบรร... (06 มี.ค. 2563)

อบต.บุ่งคล้า สร้างบ้านให... (03 มี.ค. 2563)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอ... (05 ก.พ. 2563)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส... (24 ม.ค. 2563)

กิจกรรมเด็กและเยาวชน ปีงบ... (25 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิ... (24 ธ.ค. 2562)

จิตอาสา 2563 (19 ธ.ค. 2562)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (18 ธ.ค. 2562)

อบรมจริยธรรมคุณธรรม 2563 (28 พ.ย. 2562)

ส่งมอบรถสามล้อชนิดมือโยก (19 พ.ย. 2562)

ประมวลภาพตรวจเยี่ยมบ้านผู... (12 พ.ย. 2562)

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปีง... (11 พ.ย. 2562)

ประมวลภาพการปรับสภาพที่อย... (23 ก.ย. 2562)

อำนวยความสะดวกในการทำบัตร... (12 ก.ย. 2562)

อบต.บุ่งคล้า ร่วมต้อนรับ ... (29 ส.ค. 2562)

กิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผู... (27 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ ขนาด 1... (15 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ... (15 ก.ย. 2563)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ แบตเตอรี่ ชนิดน้ำ ขนาด... (15 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 ราย... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 5 ราย... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 21 รา... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเชื้อเพลิง รายการ ก๊าซหุง... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 ลิตร เพื่อเติมเครื่องสูบน้... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ ติดเครน ๕ ตัน เพื่อขนย้ายเครื่องสู... (11 ก.ย. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ ติดเครน ๕ ตัน เพื่อขนย้ายเครื่องสูบ... (11 ก.ย. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร เพื่อเติมเครื่องสูบน้ำ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ราย... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเล... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบอินเวอร์เต... (10 ก.ย. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงและขยายเขตระบบ ประปาตำบล หมู่ที่ 11,13 ตำบ... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและขยายเขตระบบ ประปาตำบล หมู่ที่ 11,13 ตำ... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 500 ลิตร เพื่อเติมเครื่องสูบน้ำ ... (09 ก.ย. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๕๐๐ ลิตร เพื่อเติมเครื่องสูบน้ำ ข... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ เก้า... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ เก้า... (08 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th