Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
กองทุน สปสช. อบต.บุ่งคล้า
ภาพกิจกรรม สปสช.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุน สปสช.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (เช่น ผู้มาติดต่อราชการ ส. อบต. ผู้ที่เคยเป็นคู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ผ่านทาง
https://itas.nacc.go.th/go/eit/eheqt0 หรือ QR code เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเดือน
มิถุนายน 2563 ด้วยนะคะ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของ อบต.บุ่งคล้า ค่ะ


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน... (22 ก.ค. 2563)  
กำหนดวันออกรับซื้อขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กรกฏาคม... (08 ก.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่... (03 ก.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับต่ำแหน่ง (สอบสั... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่... (24 มี.ค. 2563)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ด... (19 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (02 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั... (28 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเม... (24 ก.พ. 2563)
ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 (06 ก.พ. 2563)
ประกาศ อบต.บุ่งคล้า เรื่องรับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำ... (29 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.บุ่งคล้า (28 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่สวนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ของ... (10 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่สวนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ ... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่สวนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ ... (27 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (06 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (06 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบั... (06 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บุ่... (24 ก.ค. 2563)  

โครงการวิชาการเพื่อส่งเสร... (21 ก.ค. 2563)  

กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก มอบ... (23 เม.ย. 2563)  

อบต.บุ่งคล้า big Cleanin... (17 มี.ค. 2563)

อบรมทบทวนการป้องกันและบรร... (06 มี.ค. 2563)

อบต.บุ่งคล้า สร้างบ้านให... (03 มี.ค. 2563)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอ... (05 ก.พ. 2563)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส... (24 ม.ค. 2563)

กิจกรรมเด็กและเยาวชน ปีงบ... (25 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิ... (24 ธ.ค. 2562)

จิตอาสา 2563 (19 ธ.ค. 2562)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (18 ธ.ค. 2562)

อบรมจริยธรรมคุณธรรม 2563 (28 พ.ย. 2562)

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปีง... (11 พ.ย. 2562)

อบต.บุ่งคล้า ร่วมต้อนรับ ... (29 ส.ค. 2562)

โครงการสืบสานประเพณีวันเข... (11 ก.ค. 2562)

9 พฤษภาคม 62 โรงเรียนสร้า... (09 พ.ค. 2562)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (11 ส.ค. 2561)

เด็กๆทำกิจกรรมกลางแจ้ง BB... (14 ก.พ. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่... (14 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำ... (31 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับใช้ในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก... (31 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำนักงานปลัด องค... (31 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ กองคลัง องค์การบริหาร... (30 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น ... (29 ก.ค. 2563)
ท้าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องวงจรปิด จำนวน 1... (24 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 เ... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกชนิด 6 ล้... (22 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและ... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดเครื่องขยายสียงสำหรั... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เค... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ กองช่าง องค์การบริหาร... (16 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำนักงานปลัด องค์กา... (15 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ สำนักงานปลัด อง... (15 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กองช่าง องค์การบริหาร... (15 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ สำนักงานปลัด องค์การบร... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ กองคลัง องค์การบริห... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง องค์การบริห... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริห... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ผ้าม่าน จำนวน 2 ขนาด รวม 14 ... (09 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th