Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่... (21 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่... (21 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อ... (21 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติ อบต. บุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อ... (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา... (30 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ... (25 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่... (05 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานท... (09 พ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ภาค... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานท... (03 พ.ย. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า (25 ต.ค. 2559)
แผนการดำเนินงาน อบต. บุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประ... (13 ต.ค. 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไ... (10 ต.ค. 2559)
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (05 ต.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแ... (30 ก.ย. 2559)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (27 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานท... (27 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ภาค... (16 ก.ย. 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไ... (14 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายอำเภอหล่มสัก ได้ให้เกี... (03 พ.ค. 2560)  

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ... (26 เม.ย. 2560)  

พนักงาน ,ลูกจ้าง ร่วมกันส... (18 เม.ย. 2560)  

ชมรมผู้สูงอายุ ต.บุ่งคล้า... (12 เม.ย. 2560)

อบต.บุ่งคล้า พร้อมหน่วยงา... (29 มี.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ สภ.ห... (29 มี.ค. 2560)

นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นาย... (23 มี.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า มอบจักรยานให... (31 ม.ค. 2560)

อบต.บุ่งคล้า จัดอบรมโครงก... (05 ก.ย. 2559)

อบต.บุ่งคล้า จัดโครงการลด... (18 ส.ค. 2559)

จัดอบรมให้ความรู้ขับขี่ปล... (23 ก.ค. 2559)

(26 พ.ย. 2558)

ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอา... (12 พ.ย. 2558)

ประชุมกำหนดการดำเนินโครงก... (06 พ.ย. 2558)

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2... (29 ต.ค. 2558)

การประชุมหัวหน้าส่วนราชกา... (02 ต.ค. 2558)

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพ... (14 ก.ค. 2558)

พัฒนาชุมชน หมู่ 7 บ้านปาก... (08 ก.ค. 2558)

5 ธันวา 5 ธค. 57 ณ อำเภอห... (09 ธ.ค. 2557)

ทำความสะอาดหมู่13 อบต.บุ่... (14 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้า... (14 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร... (06 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร... (29 พ.ค. 2560)  
ผลการประการประมูลงานซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ... (24 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้า... (17 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้า... (17 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้า... (17 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้า... (17 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้า... (17 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้า... (16 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการประมูลซื้อครุภัณฑ... (09 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้าเหมาซ่อ... (10 เม.ย. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมา... (28 มี.ค. 2560)
การจำหน่ยพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 25 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.... (17 มี.ค. 2560)
ตารางแสแดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจักสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช... (08 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมา... (22 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมา... (22 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมา... (22 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมา... (22 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมา... (22 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5673-8038 โทรสาร : 0-5673-8039 อีเมล์ : 
admin@bungkla.go.th
www.bungkla.go.th