Responsive image
น้ำประปาหมู่ที่ 6 ขุ่นและมีกลิ่น ช่วยปรับปรุงแก้ไขให้หน่อยครับ ใช้ประโยชน์จากนำ้ประปาไม่ได้เลยครับ
โพสต์โดย คฑาวุฒิ จันทร์สอน เมื่อ 31 มี.ค. 2564 (13:26:31)
แสดงความคิดเห็น

332652


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th