Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจร 10,000 แคปซูล เพื่อนรักษาผู้ป่วยโควิด -19
Responsive image
ในวันที่  17  สิงหาคม  2564  
นายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
เข้าร่วมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 10,000 แคปซูล พร้อมคณะกรรมการของศูนย์สมุนไพรไทย
วัดศรีเมือง  ส่งมอบให้  นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธานการส่งมอบ
ตามโครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19
 ณ   ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์   อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์
 
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2564