Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความพูดว่า "หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ส่งตรงถึงบ้านและห้องเรียน 2 หลักสูตร 1. Online ตามรอยพ่อ ชมภาพยนตร์ 2 มิติ เรียนรู้นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 2. Online เกษตรลงมือทำ ชมภาพยนตร์ 2 มิติ เรียนรู้การทำเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง **ทุกหลักสูตร ฟรี ไม่มีค้าใช้จ่าย** าไชจาย** เรียนรู้แบบหมู่คณะ ผ่าน Application Zoom สำหรับโรงเรียน สดาบันการศึกษา หน่วยงาน ที่เคยเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Scan here พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ห่วงใย ร่วมป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มนค์คารนคาสนด www.wisdomking.or.th wisdomkingfan @wisdomkingfar สอบถามเพิ่มเติม 094-649-2333, 087-359-7171"
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2565